Súkromná materská škola, Pekníkova 4, Bratislava

Súkromná materská škola, Pekníkova 4, Bratislava

Pekníkova 4
84102 Bratislava
IČO: 30799945

Informácie o inštitúcii Súkromná materská škola, Pekníkova 4, Bratislava

 

ČO JE NAŠÍM CIEĽOM

Aby prichádzali šťastné deti a odchádzali spokojní rodičia.

Detské súkromné zariadenie Svetielko jaselského typu pre deti od 1,5 do 3 rokov zdravé, ale aj čiastočne pohybovo zaostávajúce

Súkromná materská škola Pekníkova zaradená do siete škôl MŠ SR pre deti od 3 do 6 rokov (aj deti s odloženou školskou dochádzkou) zdravé, ale aj čiastočne pohybovo zaostávajúce

 

Obidve zariadenia sú rodinného typu:

- garantujeme nízky počet detí v triede, čím ovplyvňujeme chorobnosť

- príchod dieťaťa do zariadenia je možný kedykoľvek od 7:00 do 17:30 hod - prítomnosť rodičov je vítaná v ktoromkoľvek čase

- zabezpečujeme pitný režim počas celého dňa - neprifarbované sirupy bez konzervačných prísad, čaje podľa výberu bylinné alebo ovocné, voda, džúsy a iné nápoje podľa želania rodiča

- podávame stravu vždy, keď je dieťa hladné, aj mimo desiaty, obeda a olovrantu

 

ČO JE NAŠÍM CIEĽOM

Aby prichádzali šťastné deti a odchádzali spokojní rodičia.

Detské súkromné zariadenie Svetielko jaselského typu pre deti od 1,5 do 3 rokov zdravé, ale aj čiastočne pohybovo zaostávajúce

Súkromná materská škola Pekníkova zaradená do siete škôl MŠ SR pre deti od 3 do 6 rokov (aj deti s odloženou školskou dochádzkou) zdravé, ale aj čiastočne pohybovo zaostávajúce

Obidve zariadenia sú rodinného typu:

- garantujeme nízky počet detí v triede, čím ovplyvňujeme chorobnosť

- príchod dieťaťa do zariadenia je možný kedykoľvek od 7:00 do 17:30 hod - prítomnosť rodičov je vítaná v ktoromkoľvek čase

- zabezpečujeme pitný režim počas celého dňa - neprifarbované sirupy bez konzervačných prísad, čaje podľa výberu bylinné alebo ovocné, voda, džúsy a iné nápoje podľa želania rodiča

- podávame stravu vždy, keď je dieťa hladné, aj mimo desiaty, obeda a olovrantu

- podávame rôzne druhy ovocia každý deň - v prípade choroby dieťaťa vieme zabezpečiť našich pedagógov k Vám domov (samostatne spoplatnené)

Adaptačný proces

- uplatňujeme ho individuálne v spolupráci s rodičom s ohľadom na podmienky v rodine tak, aby socializácia dieťaťa prebehla čo najcitlivejšie

- problémovému dieťaťu vypracujeme individuálny program, jednotlivé etapy konzultujeme a tvoríme v spolupráci s rodičom


ZO ŽIVOTA NAŠICH ZARIADENÍ

 

Organizujeme :

- pravidelné divadelné predstavenia

- tvorivé dielne (cca 2-krát do roka podľa záujmu)

- v rámci environmentálnej výchovy nás navštevujú živé zvieratká (lesné, vodné, plazy, poníky s možnosťou jazdy)

- zdravý deň spojený s ochutnávkou jedál zdravej výživy

- návštevy ZOO, botanickej záhrady, ...

- narodeninové oslavy

 

ČO JE NAŠÍM CIEĽOM

Aby prichádzali šťastné deti a odchádzali spokojní rodičia.

Detské súkromné zariadenie Svetielko jaselského typu pre deti od 1,5 do 3 rokov zdravé, ale aj čiastočne pohybovo zaostávajúce

Súkromná materská škola Pekníkova zaradená do siete škôl MŠ SR pre deti od 3 do 6 rokov (aj deti s odloženou školskou dochádzkou) zdravé, ale aj čiastočne pohybovo zaostávajúce

Obidve zariadenia sú rodinného typu:

- garantujeme nízky počet detí v triede, čím ovplyvňujeme chorobnosť

- príchod dieťaťa do zariadenia je možný kedykoľvek od 7:00 do 17:30 hod - prítomnosť rodičov je vítaná v ktoromkoľvek čase

- zabezpečujeme pitný režim počas celého dňa - neprifarbované sirupy bez konzervačných prísad, čaje podľa výberu bylinné alebo ovocné, voda, džúsy a iné nápoje podľa želania rodiča

- podávame stravu vždy, keď je dieťa hladné, aj mimo desiaty, obeda a olovrantu

- podávame rôzne druhy ovocia každý deň - v prípade choroby dieťaťa vieme zabezpečiť našich pedagógov k Vám domov (samostatne spoplatnené)

Adaptačný proces

- uplatňujeme ho individuálne v spolupráci s rodičom s ohľadom na podmienky v rodine tak, aby socializácia dieťaťa prebehla čo najcitlivejšie

- problémovému dieťaťu vypracujeme individuálny program, jednotlivé etapy konzultujeme a tvoríme v spolupráci s rodičom


ZO ŽIVOTA NAŠICH ZARIADENÍ

Organizujeme :

- pravidelné divadelné predstavenia

- tvorivé dielne (cca 2-krát do roka podľa záujmu)

- v rámci environmentálnej výchovy nás navštevujú živé zvieratká (lesné, vodné, plazy, poníky s možnosťou jazdy)

- zdravý deň spojený s ochutnávkou jedál zdravej výživy

- návštevy ZOO, botanickej záhrady, ...

- narodeninové oslavy

- karneval a iné

Úzka spolupráca s lekármi špecialistami (detský lekár, ortopéd, rehabilitačný pracovník, dermatovenerológ, psychológ, logopéd) priamo v zariadení >>
s cieľom prevencie, včasnej diagnózy a liečby.

Možnosť pohybu detí na priestrannom školskom dvore:

- kde je dostatok zelene (stromy, kríky, trávnaté plochy)

- pieskovisko: hry s tvorítkami

- možnosť kreslenia

- jazda na odrážadlách, trojkolka, bicykle

 

hojdačky

- preliezky

Počas vychádzky z hľadiska bezpečnosti používajú deti transparentné vesty.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

0905 281 606

skolka@vnet.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit